ดูดวง ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อมงคล เปลี่ยนชื่อ ติดต่อ อ.วรันณ์ธร 087-195-4442 เวลา 09.00-01.00 น.


 
 
Untitled Document
ศาสตร์ของตัวเลขนั้นสามารถส่งผลต่อชะตาชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อ ตัวอักษรแต่ละตัวจะมีค่ากำลังของทางโหราศาสตร์กำกับไว้ แต่ละตัวอักษรจะมีค่าไม่เท่ากันเมื่อรวมแล้วได้เลขผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่ก็ย่อมส่งผลถึงเจ้าชะตาต่างๆกัน ไปตามค่าของตัวเลขที่ได้ ซึ่งค่าของตัวเลขนั้นก็มีทั้งดีมาก ปานกลาง คือไม่ส่งผลอะไร และร้าย ต่างๆกันไป การที่ถอดตัวเลขออกมาได้ค่าที่ดีแล้วยิ่งรวมกับศาสตร์มหาทักษาโบราณยิ่งส่งผลเป็นพลังช่วย หนุนนำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีและ เมื่อคิดการงานส่งใดก็สามารถทำได้ประสบความสำเร็จโดยไร้อุปสรรค์
 
ค่าทางตัวเลขของตัวอักษร

ค่าตัวเลข
ตัวอักษร
1
ก ด ท ถ ภ ฤ / สระ อา อุ อำ / ไม้เอก
2
ข ช บ ป ง / สระ เอ แอ อู / ไม้โท
3
ฆ ฑ ฒ ต ฃ / ไม้จัตวา
4
ค ธ ร ญ ษ / สระ โอ อะ อิ ไม้หันอากาศ
5
ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ / สระ อึ
6
จ ล ว อ / ใ
7
ศ ส ซ / สระ อี อือ / ไม้ตรี
8
ย พ ฟ ผ ฝ / ไม้ไต่คู้
9
ฏ ฐ / ไ การันต์

  ตัวอย่างชือ กมลใจ เท่ากับ 1 + 5 + 6 + 6 + 6 = 24
ศิริวัชร เท่ากับ 7 + 4 + 4 + 4 + 6 + 4 + 2 + 4 = 35
24 + 35

ดูความหมายค่าชื่อทางเลขศาสตร์ได้ ที่เลข 24
ดูความหมายค่านามสกุลทางเลขศาสตร์ได้ ที่เลข 35
ดูความหมายรวมค่าทางเลขศาสตร์ได้ ที่เลข 59
 
 
Contact Webmaster: ©Copyright (c) 2006www.horasardnarm.com All rights reserved